Kennisbank: Service
Actieve monitoring
Geplaatst door Harm Wolterink, Last modified by Harm Wolterink aan 09 November 2017 03:06 PM

Je webshop/website draait op volle toeren, hij is van cruciaal belang van je business. De webshop is gebouwd op complexe techniek en heeft allerlei afhankelijkheden. Net als bij een auto kunnen er onderdelen kapot gaan. 

Daarom is het belangrijk om continu in de gaten te houden of de essentiële onderdelen van je webshop het nog doen zoals het hoort. Wat kost het immers als de webshop het een uur niet doet?

Met actieve monitoring houden we de verschillende onderdelen geautomatiseerd in de gaten. Wij krijgen dan meldingen op het moment dat er iets niet goed gaat. Hierdoor kunnen we zeer snel schakelen als er een probleem zich voordoet.

We kunnen op de volgende manieren monitoren:

Uptime monitoring:

Deze vorm van monitoring is inbegrepen vanaf SLA brons en/of indien je shop een eigen server staat. Een externe dienst kijkt iedere minuut of de homepage van de site nog bereikbaar is. Als dat niet zo is krijgen wij hier automatisch een melding van. Als dit euvel zich voordoet buiten kantoortijden ontvangt de storingsdienstmedewerker van dienst een SMS. 

Geavanceerde server monitoring:

Hierbij kijken we dieper naar de verschillende onderdelen van de server en kunnen we problemen oplossen voordat dusdanig groot worden dat ze de werking van de webshop belemmeren. We monitoren bijvoorbeeld:

 • Het CPU gebruik van de server.
 • Het geheugengebruik
 • De performance van de database
 • De vrije ruimte op de harddisk van de server 

Dreigt een onderdeel in de gevarenzone te komen dan krijgen we hier een melding van en kunnen we het potentiële issue in de kiem smoren.

Dit is een belangrijke aanvulling op de uptime monitoring voor met name webshops die zich downtime niet kunnen permiteren. 

Specifieke monitoring op een bepaalde functionaliteit, maatwerk of koppeling:

Er zijn onderdelen in de shop die cruciaal zijn. Denk bijvoorbeeld aan een koppeling met een ERP systeem of kassa software die iedere dag de prijzen/voorraad update. Hoe weet je 100% zeker dat die koppeling nog steeds werkt zoals het hoort? Wat zijn de gevolgen als de voorraad of prijzen een aantal dagen foutief in je shop staat?

Daarom kunnen we extra monitoring inbouwen zodat wij een melding krijgen op het moment dit onderdeel niet meer werkt zoals verwacht. Denk hierbij aan monitoring op:

 • Automatische koppeling met ERP systemen
  • Heb ik de juiste prijzen / voorraad?
  • Worden mijn orders nog steeds goed doorgeschoten?
 • Productfeeds:
  • Wordt de xml sitemap (belangrijk voor google) nog steeds goed gegenereerd
  • Wordt de google shopping feed nog steeds goed gegenereerd. 
 • etc

Werking van de shop: kan er nog besteld worden?:

Wat als de checkout ineens kapot gaat, of extreem langzaam wordt? De shop draait op zich nog, de server ook dus er gaan geen alarmbellen af. Uiteraard doet een dergelijk issue zich voor op een onbewaakt moment in het weekend. Gevolg: het hele weekend geen bestellingen?

Ook dit kunnen we monitoren met Shoppimon. Met deze tool kunnen we namelijk echte gebruikers simuleren en bijv dus ook geautomatiseerd bestellingen laten plaatsen. 

 

 

 

 

(5 stem(men))
Nuttig
Niet nuttig